Pavel roučka
b
onjour

od pátku 10. 6. do čtvrtku 7. 7. 2022
from Friday 10/6 to Thursday 7/7 2022
Po skončení termínu výstavy vstup po telefonické nebo e-mailové domluvě do 15.9. 2022

VYBRANÉ VÝSTAVY V GALERII ASPEKT

Údolní 13
602 00 Brno, Czech republic

  galerieaspekt

+420 724 535 500
galerieaspekt@aol.com

V průběhu výstavy je galerie otevřena
úterý–čtvrtek od 13 do 18 hod

The gallery is open during the exhibition
Tuesday–Thursday from 13 till 18 o'clock

All Rights Reserved © 2013-2021 Galerie Aspekt  |  design by dwgd.cz